meister róbert
A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004

 

       bibliográfiák   » A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
    év 2000 2001 2002 2003 2004
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  tárgymutató 2 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  intézmény 2 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  személynév a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w z  
  helynév a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -      
  2003: 851 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 841-851

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Az alkotó munka elismerése. A Hét, 2003. 11, 1, mutató(k): művelődési élet/ Széchenyi-díj/ POMOGÁTS Béla/ HUBAY Miklós/ KONRÁD György

Az antológia szerzői. Művelődés Közművelődés, de minek? Antológia... 1995-1998..., 2003. 6-9, 128, mutató(k): sajtótörténet/ Művelődés

Az Elnöki Tanács kommünikéje az emlékiratról [1926 október 3. Krenner Miklós magánhagyatéka OSZK]. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Erdély, 1918-1939/ Országos Magyar Párt-reformcsopot

Az Erdélyi szövetség munkaterve. [Kolozsvár, Lyceum, 1917]. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 106-114, mutató(k): politikai dokumentumok/ Erdélyi Szövetség/ Erdély, 1910-1918/ magyar kisebbségpolitika, 1910-1918

Az Európai Parlament. Korunk, 2003. 10, 107-113, mutató(k): intézménytörténet/ politikai intézmények/ Európai Parlament (EP)

Az Udvarhely magyaei gazdasági egyesület folyó 1902. évi október 30-án 292/1902. szám alatt kelt és a m. kir. földművesügyi miniszterhez intézett felirata (Magyar Országos Levéltár, K 184}. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 90-92, mutató(k): területrendezés/ Udvarhely megye/ gazdaságtörténet

Dokumentumok. A határon túli magyarok támogatása 2002. és a 2003-2004. évi költségvetés szerint (millió forintban). Magyar Kisebbség, 2003. 4, 80-82, mutató(k): politikai dokumentumok/ támogatáspolitika

Dr. Kecskeméthy István Nyilatkozata a Krenner csoportról, a pártegységről és a Magyar Párt mai vezetőségéről [Nagyvárad, 1926 november 28]. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Országos Magyar Párt-reformcsopot/ Erdély, 1918-1939

Gyorsírásos feljegyzés a Román Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1952. július 10-i üléséről. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 219-225, mutató(k): politikai dokumentumok/ román alkotmány, 1952

A Hét - történet. 33 év címszavakban, évszámokban. A Hét (új folyam), 2003. I/1, 4, mutató(k): sajtótörténet/ A Hét

IRATOK a szomszédos szocialista országok magyarságának kulturális támogatásáról. Magyar Kisebbség, 2003. 4, 132-166, mutató(k): politikai dokumentumok/ támogatáspolitika/ politikatörténet/ Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP)/ kisebbségi kérdés

IRATOK az erdélyi magyarság két világháború közti budapesti kormányzati támogatásáról. Magyar Kisebbség, 2003. 4, 85-131, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ támogatáspolitika/ Erdély, 1918-1939/ Népies Irodalmi Társaság (NIT)/ Társadalmi Szervezetek Központja

J.V. Sztálin távirata Gheorghiu-Dejnek az új román Alkotmány előkészítésében nyújtandó segítségről. [[RCHIDNI Fond 2, Opis 2]. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 2002, mutató(k): politikai dokumentumok/ román alkotmány, 1952

Jelentés a csíksomlyói búcsúról. [Arhiva nationala a judetului Mures, Fond 1073]. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 192-197, mutató(k): politikai dokumentumok/ csíksomlyói búcsú/ Erdély, 1944-1950/ MÁRTON Áron

Jelentés "A tanulók kommmunista neveléséről a hathónapos pártiskolában" Magyar autonóm Tartományi Pártbizottsága 6 Hónapos iskolája. [Arhivele Nationale Directia Judeteana Mures, fond 1134...dosar 44/1952]. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 229-235, mutató(k): politikai dokumentumok/ Magyar Autonóm Tartomány/ Erdély, 1950-1964

Kolozsvári jövő (1-2). Korunk, 2003. 11, 94-98, mutató(k): ankét/ kisebbségi kérdés/ Kolozsvár/ magyarok (romániai)

KRENNER Miklós a reformcsoport céljairól {Keleti Újság, 1926 október 13]. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Erdély, 1918-1939/ Országos Magyar Párt-reformcsopot

KRENNER Miklós megállapítja, hogy a reformcsoport kiegyenlítő munkáját mindenben meghiúsították [Keleti Újság, 1927 május 8]. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Országos Magyar Párt-reformcsopot/ Erdély, 1918-1939

A Károli Gáspár-díj erdélyi kitüntettje. Művelődés, 2003. 12, 20, mutató(k): művelődési élet/ VETÉSI László

Kávéház-kultúra. Korunk, 2003. 5, 109-111, mutató(k): szociográfia/ kávéházak

Képfegyverek. Beszélgetés Amerika médiaháborúiról. A Hét, 2003. 19, 8, mutató(k): mass-media/ Amerikai Egyesült Államok/ médiaháború/ kommunikáció/ manipuláció/ BORI Erzsébet/ GÖMÖRI Endre/ SZILÁGYI Ákos

A lapozó. A Hét (új folyam), 2003. I/1-, 2, mutató(k): sajtórecenzió

Lapszemle. A Hét, 2003. 1, 2, mutató(k): lapszemle

A Magyar Népi Szövetség sóváradi szervezetének jegyzőkönyvei (válogatás). [Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye, K410. sz]. Magyar Kisebbség, 2003. 3, 165-184, mutató(k): politikai dokumentumok/ Erdély, 1944-1950/ Sóvárad/ Magyar Népi Szövetség (MNSZ)/ Maniu-gárdák/ kollektivizálás

A Magyar Párt igen tisztelt elnökségének! [Krenner Miklós magánhagyatéka, OSZK]. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Erdély, 1918-1939/ Országos Magyar Párt-reformcsopot

Művelődés. Tartalomjegyzék és névmutató a 2003. évre. Művelődés, 2003. 12, 15-18, mutató(k): bibliográfia/ Művelődés

Nagyságos Krenner Miklós Úrnak [Tabéry Géza, Nagyvárad, 1926 november 16}. Magyar Kisebbség, 2003. 1, mutató(k): politikai dokumentumok/ politikatörténet/ TABÉRY Géza/ Országos Magyar Párt (OMP)/ Országos Magyar Párt-reformcsopot/ Erdély, 1918-1939

Periodika. A Hét, 2003. 3 ; 4 ; 7 ; 9 -12 ; 14 ; 15 ; 19-22 ; 25, 4, mutató(k): sajtórecenzió

Pártok Európában. Korunk, 2003. 10, 113-121, mutató(k): politikatörténet/ intézménytörténet/ politikai intézmények

Pártok Kelet-Közép-Európában. Korunk, 2003. 10, 122-139, mutató(k): politikatörténet/ intézménytörténet/ politikai intézmények

kapcsolódó
»  a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
»  a romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
további repertóriumok

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék